Σχετικά με Γκιάτας Αβραάμ

GTS (Global Teleradiology Services),  2013 – Σήμερα

CEO & Πρόεδρος

ΙΑΣΩ Νοσοκομείο, Αθήνα, 1997 – 2016

Διευθυντής Ιατρικών Απεικονίσεων

Audie Murphy Memorial Hospital, San Antonio, Texas, Η.Π.Α., 1987 – 1997

Καθηγητής Ακτινολόγιας & Διευθυντής Ιατρικών Απεικονίσεων

Darnell Army Hospital USA, Fort Hood, Η.Π.Α., 1985 – 1986

Στρατιωτικός Ιατρός USA (Αντισυνταγματάρχης) Διευθυντής Ιατρικών Απεικονίσεων

United State Air Force (USAF), Η.Π.Α. 1975 – 1981

Στρατιωτικός Ιατρός Αμερικάνικης Αεροπορίας (Ταγματάρχης)

The Genesee Hospital, Rochester, New York, Η.Π.Α
Υποειδικότητα (Fellowship)
Απεικόνιση Σώματος (CT-MRI-Υπέρηχοι)

Momouth Medical Center, Long Branch, New Jersey, Η.Π.Α.
Ειδικότητα (Residency)
Διαγνωστική Ακτινολογία

St. Anne’s Hospital, Chicago, Illinoi, Η.Π.Α.
Ειδικότητα (Residency)
Διαγνωστική Ακτινολογία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή, Αθήνα
Διπλωματική Διατριβή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιατρική Σχολή, Αθήνα
Ιατρική