Γυναικολόγος

Η ορθή ονομασία της ειδικότητας είναι Μαιευτική – Γυναικολογία και ανήκει στον χειρουργικό τομέα. Πρόκειται ουσιαστικά για δυο διαφορετικές ειδικότητες συνενωμένες. Η μεν Μαιευτική αφορά την αναπαραγωγή: από την προετοιμασία, τη σύλληψη, την κύηση μέχρι και την παράδοση του εμβρύου είτε με φυσιολογικό τοκετό είτε με Καισαρική τομή. Η δε Γυναικολογία ασχολείται με τις παθήσεις, τις συγγενείς ανωμαλίες, τις φλεγμονές, τις λοιμώξεις και τις νεοπλασίες του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Ενώ παλαιότερα τόσο η Μαιευτική όσο και η Γυναικολογία εστίαζαν σχεδόν αποκλειστικά στα γυναικεία γεννητικά όργανα (έσω και έξω), τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει αντιληπτό ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο στη Μαιευτική όσο και στη Γυναικολογία και άλλα συστήματα και όργανα όπως π.χ. η υπόφυση του εγκεφάλου, ο θυρεοειδής αδένας κ.α. μέσω του πολύπλοκου συστήματος των ορμονών. Η πρόοδος επί των γνώσεων αυτών αλλά και η ταχύτατη εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών έχει αλλάξει δραματικά τις βάσεις της ειδικότητας αυτής.

Υπηρεσίες