Για το διαγνωστικό κέντρο ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο πολύτιμο κεφάλαιο. Πρωταρχική μέριμνα είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας και η έμφαση στην ομαδικότητα και τη συνεργασία μέσα από την καλλιέργεια ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο οδηγεί στο αναμενόμενο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κέντρου μας hr@diagnosiparou.gr μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα είτε σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και πληρείτε τα κριτήρια που έχουν τεθεί στις παραπάνω θέσεις εργασίας ή / και αν θέλετε να κρατήσουμε το βιογραφικό σας σε αρχείο για μελλοντικές ανάγκες του διαγνωστικό κέντρο ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥ Α.Ε.

Σας ευχαριστούμε,

Η διοίκηση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥ Α.Ε.