Ενημερωτικό υλικό

Οι ιατροί θέλοντας να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα σε θέματα υγείας και να μοιραστούν τις γνώσεις και τις απόψεις τους για κάποια ιατρικά θέματα, ενημερώνουν τακτικά τις δημοσιεύσεις τους στον ιστότοπο. Άρθρα σχετικά με την υγεία, συμβουλές για την πρόληψη και άλλα είναι η περαιτέρω συμβολή των ιατρών της «διάγνωσης» στη διαμόρφωση ενός τοπίου υγείας.