Καρδιολόγος

H ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με τις παθήσεις της καρδιάς (και ειδικότερα της ανθρώπινης καρδιάς) ονομάζεται καρδιολογία. Ο τομέας περιλαμβάνει τη διάγνωση μιας σειράς παθήσεων, χαρακτηριστικά παραδείγματα των οποίων αποτελούν η στεφανιαία νόσος, η ηλεκτροφυσιολογία, η καρδιακή ανεπάρκεια, η βαλβιδική καρδιακή νόσος, καθώς και τη θεραπεία τους. Οι εξειδικευμένοι σε αυτό τον τομέα γιατροί ονομάζονται καρδιολόγοι.
Συχνά συγχέονται με τους καρδιοχειρουργούς, οι οποίοι είναι οι χειρουργοί που εκτελούν ανοικτές χειρουργικές και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις στην καρδιά και σε μεγάλα αγγεία.μέσω στερνοτομής.
- Τεστ κοπώσεως
- Τρίπλεξ καρδιάς
- Τρίπλεξ αορτικού τόξου
- Holter ρυθμού
- Holter πιέσεως
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα