Ακτινολόγος

Ακτινολογία ονομάζεται η ειδικότητα της Ιατρικής που έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και σε μερικές περιπτώσεις τη θεραπεία παθήσεων, με τη χρήση τεχνολογιών απεικόνισης των εσωτερικών οργάνων ή άλλων μερών του σώματος.

Υπηρεσίες