Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Η Ορθοπαιδική (με αι επίσημα από το 1997) είναι η ειδικότητα εκείνη του χειρουργικού τομέα που ασχολείται με τις παθήσεις και τις κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος του ανθρώπου. Η πλήρης ονομασία είναι Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 κυριαρχούσε ο όρος Ορθοπεδική, αλλά χρησιμοποιούταν και ο όρος Ορθοπαιδική από παλαιότερα. Από το 1997 επίσημα υιοθετήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) ο όρος Ορθοπαιδική, προς τιμήν και της πρώτης ονομασίας της ειδικότητας το 1741 από τον Γάλλο N. Andry που χρησιμοποίησε τις ελληνικές λέξεις «Ορθόν» και «Παιδίον» καθώς στην αρχή αφορούσε τη σωστή «στάση» των παιδιών. Η Αμερικάνικη Ακαδημία Ορθοπαιδικών Χειρουργών έχει μάλιστα στο κέντρο του εμβλήματός της γραμμένες τις λέξεις «Ορθόν Παιδίον» στα ελληνικά. Βέβαια ακόμη χρησιμοποιείται από πολλούς και γίνεται αποδεκτός και ο όρος Ορθοπεδική. Κύρια αντικείμενα ενασχόλησης του Ορθοπαιδικού είναι η διάγνωση και η συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση του μυοσκελετικού τραύματος, των αθλητικών κακώσεων, των εκφυλιστικών και συγγενών παθήσεων καθώς και των λοιμώξεων και όγκων του μυοσκελετικού συστήματος παίδων και ενηλίκων.

Υπηρεσίες