Μικροβιολόγος

Η Μικροβιολογία αποτελεί επιμέρους κλάδο της επιστήμης της Βιολογίας και ασχολείται με τη μελέτη των μονοκύτταρων και πολυκύτταρων μικροοργανισμών, καθώς και των ιών. Τα κύτταρα μπορεί να είναι προκαρυωτικά (χωρίς σχηματισμένο πυρήνα) όπως τα βακτήρια και τα αρχαιοβακτήρια, ή ευκαρυωτικά (με πυρήνα) όπως οι μονοκύτταροι μύκητες και τα πρώτιστα.
Αντικείμενο της Μικροβιολογίας είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου που έχουν προκληθεί από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Υπηρεσίες