Παθολόγος

Παθολογία είναι η κλινική ειδικότητα της Ιατρικής, αντικείμενο της οποίας είναι η πρόληψη, η διάγνωση και η μη χειρουργική θεραπεία των νοσημάτων στους ενήλικες (μη παιδιατρικούς) ασθενείς, και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτελεί μια από τις βασικές επιστήμες της θεραπευτικής και της κλινικής Ιατρικής (σε αντίθεση με τον κλάδο των διαγνωστικών ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα η Ακτινοδιαγνωστική ή η Ιατρική Βιοπαθολογία).